I starten af 1900-tallet var tribunerne på Charlottenlund Travbane oftest fyldt til bristepunktet på banens største løbsdage. I starten af 1900-tallet var tribunerne på Charlottenlund Travbane oftest fyldt til bristepunktet på banens største løbsdage.

Om Travsportens Hall of Fame

Dansk Travsports Centralforbund (DTC) har i efteråret 2016 indstiftet Travsportens Hall of Fame. Her vil forbundet gennem artikler, historier og fotos hylde sportens største stjerner, to- som firbenede, samt bevare travsportens kulturhistorie for eftertiden.

For overskuelighedens skyld har DTC valgt en struktur, hvor kronologien er styrende, idet perioden fra fødslen af travsporten i Danmark og frem til i dag er opdelt i tre perioder.

Den første periode dækker årene fra den spæde start og frem til 1970. Udvælgelsen af personer og heste fra denne periode er foretaget og vil over de kommende måneder blive publiceret løbende. Information herom vil ske via diverse travsportssites.

Den næste periode vil dække årene fra 1970 til 1990, inden vi i den sidste periode er fremme ved travsportens nyere tidsregning. For de to sidste perioder er der endnu ikke sket nogen udvælgelse.

Hvem kan udpeges?

En plads i Travsportens Hall of Fame kan gives til såvel afdøde som nulevende personer og heste.

Heste vil kunne udpeges i kraft af væddeløbskarriere eller en bemærkelsesværdig avlskarriere.

For personer gælder det, at vedkommende gennem sit virke som enten kusk, træner, opdrætter eller via anden aktivitet indenfor sporten skal have haft en signifikant betydning.

For kuske og trænere gælder det endvidere, at resultater skal være opnået med dansk licens som basis. For opdrættere lægges vægten på opdræt, der er danskregistreret.

Hall of Fame-komitéen

Med henblik på at fastlægge præmisserne for Hall of Fame-arbejdet og få identificeret sportens tidligste helte og pionerer (perioden fra travets barndom og frem til 1970) blev der rettet henvendelse til Carl Christian Junge og Lars Donatzky, der begge er kendt for deres historiske viden, samt Niels Jørgensen og Henrik Ebbesen, der begge har fulgt sporten i en lang årrække.

Udvalget fik endvidere fik deltagelse af DTC’s generalsekretær Klaus Storm.

Komitéen udvides i nye perioder

For at stå bedst muligt rustet til opgaven har den oprindeligt nedsatte komité ønsket at involvere en række andre personer med viden, indsigt og gode formidlingsevner til at medvirke.

Glædeligvis har Henrik Berg, Claus Bossow og Klaus Koch alle indvilliget i at medvirke i Hall of Fame-komitéen og det fremtidige arbejde med at formidle dansk travsports historie fra 1970 til 1990.

Når tiden kommer, hvor perioden fra 1990 og frem til nutiden står på tapetet, vil besætningen i Hall of Fame-komitéen atter blive genstand for fornyede overvejelser, så sammensætningen vil afspejle tidsperioden.

Rigtig god fornøjelse med læsningen omkring de største personligheder og firbenede profiler, som vores sport har kunnet byde på gennem tiderne.